O Nas

Jesteśmy firmą, która działa na polskim rynku od 2010 roku. Od początku istnienia wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniając najwyższej jakości usługi.

Stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb rynkowych, co w 2015 zaowocowało również zmianą wizerunku.

Nieustannie pracujemy nad podwyższeniem standardów i budowaniem długotrwałych relacji z naszymi klientami.

logo

ALEPRALN!A gwarantuje:
– najwyższą jakość
– terminowość
– przystępne ceny
– nowoczesne urządzenia
– najlepsze, atestowane środki czyszczące
– doświadczony personel

Cennik

Marynarka 22.90
Żakiet 22.90
Spodnie 20.00
Spódnica 19.90
Jesionka / Palto 39.90
Prochowiec 31.00
Kurtka letnia 29.90
Kurtka ocieplana 37.00
Sweter 16.90
Koszula 10.90
Bluzka 14.90
Krawat 12.90
Kamizelka 13.90
Szal / Apaszka 14.90
Kamizelka puchowa 30.00
Kurtka puchowa 47.00
Kurtka narciarska 42.90
Płaszcz puchowy 51.00
Kamizelka ocieplana 30.00
Futro sztuczne 42.90
Futro naturalne 190.00
Suknia wieczorowa 50.00
Suknia komunijna 39.90
Suknia ślubna 150.00 – 300.00
Sukienka prosta 25.90
Kołdra / Śpiwór 40.00
Kołdra puchowa 65.00 – 80.00
Futrzak / Kilim 40.00-50.00
Firany 20.00-40.00
Zasłona 30.00 – 80.00
Czapka – rękawiczki 12.00
Odzież robocza 10.00 / szt.
Obrus 12.00-20.00
Toga 38.90
Odzież dziecięca 70%
Kożuch ekologiczny 41.90
Poszew. pod. lecz. 35.00
Kołdry Merino 80.00
Materace Merino 80.00
Prasowanie 70%
Skóry baranie 50.00 – 70.00
Komża 38.90
Fartuch 13.90
Kombinezon narciarski 54.90
Poduszki puchowe 40.00 – 45.90
Kożuch krótki 140.00
Kożuch długi 180.00
Kurtka skórzana krótka 140.00
Kurtka skórzana 3/4 180.00
Prasowanie koszul 8.00
Renowacja skór 40.00
Dywany 19.90 / m²
Magiel 9.50 / kg
Pranie z maglem 13.50 / kg
APRETURA 8.00
IMPREGNACJA 10.00

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług
Informacja dla klienta


Przed oddaniem rzeczy do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

 • Pralnia przyjmuje do prania wodnego rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne zezwalające na pranie automatyczne. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 • Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę określa indywidualne personel pralni.
 • Dowód przyjęcia odzieży do prania jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży.
 • Standardowy termin wykonania usługi wynosi 1 dzień od momentu przyjęcia zlecenia.
 • Prosimy o dokładne sprawdzenie wszelkich zapięć/aplikacji/ozdób, wskazanie ewentualnych tłustych plam oraz wskazanie ewentualnych uszkodzeń.
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia ozdób, zamków, aplikacji, haftów, guzików, klamer, napisów oraz szkody powstałe wskutek prania według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam.
 • Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia
 • W przypadku zniszczenia czy zaginięcia odzieży, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością tejże odzieży w chwili oddania jej do pralni. W razie sporu wartości odzieży określi uprawniony rzeczoznawca.
 • Pralnia może odmówić wykonania zlecenia
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddanej do prania odzieży.
 • Po upływie 180 dni nieodebrane przez Klienta rzeczy pralnia przekazuje na cele dobroczynne.

Kontakt z namiLub pod adresem:


ul. Trakt Brzeski 50A
05-077 Warszawa-Wesoła

+48 515 256 979

kontakt@alepralnia.pl


Galeria

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej alepralnia.pl. jest Jolanta Domańska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą LAGUNA, adres siedziby: ul. Mickiewicza 14 05-200 Wołomin, adres do doręczeń: , NIP: 1250369623, REGON: 012632587, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@alepralnia.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej alepralnia.pl
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@alepralnia.pl
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.